W dniach 5, 11 i 12 czerwca br. w oddziale terapeutycznym wołowskiego więzienia odbyły się zajęcia dla osadzonych w ramach warsztatów "Aktywny alfabet nie tylko dla najmłodszych" .

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Zakładem Karnym w Wołowie i Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Wołowie oraz Otwartym Zakładem Artystycznym.

Idea oparta jest na działaniach edukacyjno-kulturalno-artystycznych, w których wykorzystuje się przygotowane, kreatywne narzędzia edukacyjne. Realizowane zajęcia skierowane są do różnorodnej grupy osób, a poziom trudności zadań dostosowywany jest do indywidualnych możliwości uczestników. Wykorzystanie alfabetu, budowanie graficznych znaczeń, tworzenie słów z elementami obrazu, postrzeganie i słyszenie, zestawianie, to zarówno podniesienie kompetencji twórczego myślenia, opartego na skojarzeniach oraz nauka i utrwalanie liter, a także wzmacnianie tożsamości lokalnej.

Pierwszym etapem realizowanej koncepcji były warsztaty, które odbyły się na terenie wołowskiej jednostki penitencjarnej, w oddziale terapeutycznym. Podczas warsztatów uczestnicy wraz z inicjatorką - Panią Natalią Gołubowską przygotowali materiały do jednego z zestawów edukacyjnych, z którego skorzystają kolejni uczestnicy projektu. Działania artystyczne zainspirowane zostały architekturą miasta Wołowa.

Zaprojektowane przez uczestników litery będzie można również zobaczyć na wspólnej wystawie 22 sierpnia (czwartek) w godzinach 17.00-18.00 w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wołowie.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2019.

Tekst: Natalia Gołubowska/ por. Krzysztof Rogalski

Zdjęcia: Natalia Gołubowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej