Wołowskie więzienie w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga rozpoczęło realizację programu resocjalizacyjnego pod nazwą „Pomagamy”, w ramach którego osadzeni szyją maseczki ochronne.

W związku z utrzymującą się na terenie kraju epidemią COVID-19 Zakład Karny w Wołowie kontynuuje akcję wsparcia. W dniu 7 maja br. osadzeni rozpoczęli szycie maseczek ochronnych w ramach kolejnego programu readaptacji społecznej „Pomagamy”. Wytworzone środki ochrony osobistej zostaną przekazane potrzebującym.

W tym miejscu należy dodać, że to nie jest to pierwsza taka inicjatywa. W ostatnim czasie wołowscy skazani nie pozostając obojętni w sytuacji epidemii szyli już 5200 szt. maseczek ochronnych. Zostały one przekazane Powiatowemu Centrum Medycznemu w Wołowie, Zespołowi Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, Zespołowi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Wiosna” w Krzydlinie Małej oraz Parafialnemu Zespołowi „Caritas” w Wołowie.

Należy podkreślić zaangażowanie osadzonych, który poprzez akcje niesienia pomocy udowadniają, że w obliczu zagrożenia gotowi są wspierać potrzebujących.

 

Tekst, zdjęcia: por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej