Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie płk Robert Kuczera, podczas uroczystości z okazji 101 rocznicy ustanowienia Służby Więziennej wręczył funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Wołowie awanse na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia resortowe

W trakcie uroczystej odprawy służbowej zostały wręczone funkcjonariuszom awanse na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia resortowe. Dyrektor wołowskiego więzienia płk Robert Kuczera, gratulując odznaczonym i awansowanym, podziękował za zaangażowanie oraz rzetelną i sumienną służbę. Minister Sprawiedliwości nadał funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Wołowie pięć brązowych odznak za zasługi w pracy penitencjarnej. Dyrektor Generalny Służby Więziennej awansował dwóch funkcjonariuszy w korpusie chorążych Służby Więziennej. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu nadał dziewiętnastu funkcjonariuszom wyższe stopnie podoficerskie Służby Więziennej.

tekst: por. Krzysztof Rogalski

zdjęcia: kpt. Krzysztof Czerniejewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej