Osadzeni z Zakładu Karnego w Warszawie-Białołęce w ramach programu resocjalizacyjnego odwiedzili Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Duża część osadzonych dopiero po trafieniu do zakładu karnego ma szansę na kontakt ze sztuką. Podczas pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej, osadzeni w ramach udziału w programach resocjalizacyjnych z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych m.in odwiedzają różne muzea. Dzięki takim inicjatywom skazani mogą na własnej skórze przekonać się, że muzeum nie jest nudne, że jest to fajny sposób na spędzanie czasu wolnego. Obcowanie ze sztuką wzbudza w osadzonych empatię, pozwala szerzej spojrzeć na otaczającą rzeczywistość, lepiej zrozumieć samych siebie. W Muzeum Sztuki Współczesnej skazani wraz z wychowawcą ds. kulturalno oświatowych obejrzeli retrospektywną wystawę albańskiego malarza Ediego Hili, jednego z ostatnich przeoczonych mistrzów z Europy Wschodniej.

Osadzeni z dużym zainteresowaniem oglądali wystawę, słuchając przewodniczki, która przybliżyła im postać słynnego malarza oraz tło historyczne jego dzieł.

ppor. Iwona Gradowska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej