Białołęcki Zakład Karny odwiedziła grupa SNAP-Stop Narkotykom Alkoholizmowi Przemocy zajmująca się działalnością na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków lub dopalaczy.

Profilaktyka uzależnienia jest jednym z istotniejszych filarów resocjalizacji. U podstaw wielu konfliktów z prawem leży właśnie uzależnienie, dlatego też Służba Więzienna oferuje skazanym wiele form oddziaływania mających na celu wzbudzenie refleksji nad dotychczasowym życiem, oraz wzmacnianie motywacji do podejmowania działań na rzecz utrzymania trzeźwości. Jedną z takich inicjatyw jest właśnie wizyta grupy SNAP, której celem jest pomoc ludziom w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazanie drogi do zmiany ich sytuacji życiowej i zaspokojenia najistotniejszych życiowych potrzeb w sposób akceptowalny społecznie. SNAP dociera do odbiorców przy pomocy nietypowej metody, ponieważ ich wystąpienie w głównej mierze składa się z utworów muzycznych przeplatanych projekcjami filmów ze świadectwami osób uzależnionych, którym udało się zerwać z nałogiem. Przedstawiciele grupy starają się przekazać skazanym że mogą żyć i funkcjonować inaczej, że zawsze mają wybór, że mimo popełnionych przestępstw istnieje dla nich inna nowa droga, że mogą jeszcze w życiu doświadczyć szczęścia. Wystarczy tylko w to uwierzyć i zacząć nad sobą pracować.

 

ppor. Iwona Gradowska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej