W 2018 roku przy pracach publicznych i charytatywnych skazani przepracowali nieodpłatnie 10 166,5 roboczogodzin o szacunkowej wartości 139 281,05 zł.

W przeciągu całego  2018 r. przy pracach nieodpłatnych na cele społeczne skazani z Zakładu Karnego w Wadowicach przepracowali łącznie 10 166,5 godzin. Prace te wykonywali na rzecz Urzędu Miasta w Wadowicach, Starostwa Powiatowego w Wadowicach oraz dla Wadowickiego Centrum Kultury.

Ponadto osadzeni z wadowickiej jednostki w 2018 r. wykonywali nieodpłatne prace na cele charytatywne i organizacji pożytku publicznego i przepracowali w sumie 1 648,5 godziny. Były to prace na rzecz Stowarzyszenia im. Dr Edmunda Wojtyły w Wadowicach.

Skazani w 2018 r. przepracowali nieodpłatnie łącznie 11 815 godzin na cele społeczne oraz cele charytatywne i OPP. Przyjmując szacunkowo koszt         1 przepracowanej roboczogodziny na 13,70 zł można uznać że wartość wykonanych prac nieodpłatnych wyniosła 161.865,50 zł.

Skazani wytypowani i skierowani przez Zakład Karny w Wadowicach wykonywali między innymi: prace porządkowe, odśnieżanie, likwidacje dzikich wysypisk śmieci, sprzątanie koryt rzek itp. Pomagali  w opiece nad osobami schorowanymi czy niepełnosprawnymi pracując przy pracach na cele charytatywne.

 

Tekst: st.kpr. Bartłomiej Węgrzyn

Zdjęcia: chor. Tomasz Daniec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej