Od kilku dni w wadowickim zakładzie karnym trwa kurs finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Celem kursu jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie osadzonych do wykonywania prac wykończeniowych w budownictwie. Program szkolenia obejmuje również przepisy BHP,  podstawy technologii stosowanych w budownictwie, materiałoznawstwo, budowę maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego.

Dla dwunastu uczestników kursu w trakcie trwania części teoretycznej została przedstawiona wiedza z zakresu aktywizacji zawodowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kursy zawodowe prowadzone przez Służbę Więzienną to szansa na zdobycie umiejętności zawodowych przez skazanych, spośród których wielu posiada jedynie wykształcenie podstawowe bądź nigdy nie pracowało.

ciąg PO WER i&nbspUE kolor.jpg

Tekst i zdjęcia: chor. Tomasz Daniec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej