Od kilku dni w wadowickim Zakładzie Karnym trwa kurs przyuczający do zawodu, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Na terenie Zakładu Karnego realizowany jest obecnie kurs brukarza w którym uczestniczy 12 osadzonych. Projekt realizowany jest poprzez cykl szkoleń aktywizacyjno – szkoleniowych, składających się ze szkolenia zawodowego szkolenia aktywizacyjnego , po ukończeniu których uczestnik projektu kierowany jest do zatrudnienia w zdobytym zawodzie.

Projekt skierowany jest głównie do skazanych nieposiadających wyuczonego zawodu oraz tych, którzy są zainteresowani nabyciem, podniesieniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest nieodległy termin końca kary, który nie może być większy niż dwa lata, lub nabycie przez osadzonego w okresie dwóch lat formalnych uprawnień do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

 

Tekst i zdjęcia: chor. Tomasz Daniec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej