13 września 2018 roku w Zakładzie Karnym w Wadowicach rozpoczął się program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy pod nazwą "Można inaczej".

Program ten jest realizowany na podstawie porozumienia zawartego z FENIKS Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w Radoczy, który wydelegował osoby przeszkolone do prowadzenia zajęć. Środki finansowe na realizację projektu pozyskano ze Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Skierowani do udziału w programie zostali skazani odbywający karę pozbawienia wolności z art. 207 KK oraz ci, wobec których wszczęto procedurę Niebieskiej Karty.   Z tej formy resocjalizacji korzysta obecnie 8 osadzonych, a czas trwania programu przewidziany jest na 3 miesiące.

Tekst: plut. Anna Lehrfeld

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej