W 2019 roku przy pracach publicznych i charytatywnych skazani z Zakładu Karnego w Wadowicach przepracowali nieodpłatnie 11.026 godzin.

Skazani z Zakładu Karnego w Wadowicach w 2019 r. byli zatrudnieni na rzecz Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Starostwa Powiatowego, Wadowickiego Centrum Kultury oraz Stowarzyszenia im. Dr Edmunda Wojtyły w Wadowicach. Wykonywali m.in. wszelkie prace porządkowe, sprzątanie koryt rzek, odśnieżanie, likwidacje dzikich wysypisk śmieci. Pomagali także w opiece nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi w ramach prac charytatywnych. Przyjmując koszt 1 roboczogodziny na 14,70 zł – wartość prac nieodpłatnych wykonanych przez osadzonych z ZK Wadowice wyniosła 162 082,20 zł.

            Zakład Karny w Wadowicach cały czas podejmuje działania zmierzające do kierowania jak największej liczby osadzonych do prac publicznych i charytatywnych. Zatrudnienie poza murami mogą znaleźć jednak tylko odpowiednio wytypowani i sprawdzeni osadzeni. Jednocześnie Zakład Karny ciągle poszukuje kontrahentów gotowych zatrudniać skazanych na terenie jednostki. Odpłatne zatrudnienie skazanych może przynieść wymierne korzyści dla pracodawcy. Warto wspomnieć m.in. o dopłacie do wynagrodzeń zatrudnionych skazanych w formie ryczałtu, wynoszącego obecnie 35% przysługującego wynagrodzenia.  

 

Tekst: st. kpr. Bartłomiej Węgrzyn

Zdjęcia: chor. Tomasz Daniec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej