W ramach obchodów 100 lecia powstania Służby Więziennej oraz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu wadowickiego, w Zakładzie Karnym odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu.

Minęło 100 lat od kiedy w państwie polskim wydano pierwsze przepisy regulujące działanie więziennictwa. 8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych". Z tej właśnie okazji w dniu wczorajszym (08.05.2019 r.) w tutejszym Zakładzie Karnym miało miejsce posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu. Gości przywitali Dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach ppłk Renata Niziołek oraz zastępca mjr Zbigniew Zadora. Spotkanie rozpoczęła projekcja filmu na temat Służby Więziennej, a następnie  prezentacja dotycząca funkcjonowania wadowickiego więzienia.

Na spotkaniu przedstawiona została specyfika systemu penitencjarnego w Polsce oraz bardzo ważny aspekt w pracy penitencjarnej jakim jest zatrudnienie osób pozbawionych wolności.  Ze strony gości pojawiło się wiele pytań dotyczących właśnie pracy osadzonych, zasad ich zatrudnienia, systemu konwojowania i wynagrodzeń za pracę. Członkowie komisji mieli okazję zobaczyć jak wygląda oddział mieszkalny, cela czy więzienna kaplica. Duże zainteresowanie wzbudziły także rozwiązania techniczne  i technologie, które w ramach zadań inwestycyjnych (termomodernizacja, przebudowa kuchni i kotłowni,) zostały zastosowane w tutejszej jednostce.

Tekst i zdjęcia: chor. Tomasz Daniec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej