Zakład Karny w Wadowicach skierował osadzonych do prac pomocniczych związanych z akcją przeciwpowodziową.

W wielu miejscach powiatu wadowickiego doszło do podtopień, zalania dróg i innych szkód związanych z obfitymi opadami deszczu. W czwartek (23.05) po południu w Wadowicach  wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe.W związku z pogarszającą się sytuacją wadowicki zakład karny w dniu wczorajszym skierował do prac pomocniczych grupę skazanych, którzy pomagali przy napełnianiu piaskiem, worków służących strażakom do tamowania napierającej wody.

Służba Więzienna jako formacja mundurowa powołana jest do ochrony społeczeństwa. Pomoc w usuwaniu skutków podtopień jest właśnie jedną z form tej ochrony. Ma na celu uniknięcie ewentualnych konsekwencji i likwidację skutków żywiołów, które często zagrażają życiu i zdrowiu.

Teks i zdjęcia: chor. Tomasz Daniec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej