W dniach 22.11.2018 – 05.12.2018r. grupa dziewięciu osadzonych z Zakładu Karnego w Wadowicach miała możliwość uczestniczyć w kursie „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”.

W dniach 22.11.2018r. – 05.12.2018r. grupa dziewięciu osadzonych z Zakładu Karnego w Wadowicach miała możliwość uczestniczyć w kursie „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki środkom z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Kurs przeprowadzili pracownicy instytucji zewnętrznej.

W czasie trwania kursu uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną oraz praktyczną m. in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, podstaw higieny i pielęgnacji, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, podstaw psychologii i gerontologii, a także organizacji czasu wolnego podopiecznych, jak również zagadnień prawnych i etycznych zawodu opiekuna.

Umiejętności nabyte podczas kursu zwiększą możliwości i szanse skazanych na podjęcie zatrudnienia podczas odbywania kary pozbawienia wolności, a także po jej zakończeniu.

Tekst: plut. Anna Lehrfeld

Zdjęcia: chor. Tomasz Daniec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej