W dniach 27.11.2019 r. – 10.12.2019 r. grupa dziewięciu osadzonych z Zakładu Karnego w Wadowicach kolejny raz miała możliwość uczestniczyć w kursie „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”.

W czasie trwania kursu osadzeni zdobyli wiedzę teoretyczną oraz praktyczną m.in. z podstaw higieny i pielęgnacji, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, podstaw psychiatrii, psychologii i gerontologii, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, a także organizacji czasu wolnego podopiecznych. Uczestnicy kursu zapoznani zostali również z  zagadnieniami dotyczącymi systemu pomocy społecznej oraz służby zdrowia .

Umiejętności nabyte podczas kursu zwiększą możliwości i szanse skazanych na podjęcie zatrudnienia podczas odbywania kary pozbawienia wolności, a także po jej odbyciu.

 

Tekst: plut. Anna Lehrfeld

Zdjęcia: chor. Tomasz Daniec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej