W dniu 12 grudnia.2018 r. w wadowickim Zakładzie Karnym odbyła się uroczystość z okazji zakończenia termomodernizacji i przebudowy kuchni.

Remont w Zakładzie Karnym w Wadowicach trwający od czerwca 2017 roku w dniu 12 grudnia 2018 r. został uroczyście zakończony.  W trakcie prac zrealizowano dwie inwestycje pod nazwą: "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach Zakładu Karnego w Wadowicach" i  "Przebudowa kuchni i zaplecza magazynowego Zakładu Karnego w Wadowicach".

Ze strony inwestora w uroczystości uczestniczyli Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej ppłk Włodzimierz Więckowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach ppłk Jakub Pindel, a ze strony wykonawcy Pan Marek Ziaja, dyrektor firmy "Robut" z Nowego Wiśnicza przy współudziale zaproszonych gości.

Podczas uroczystości zostały przedstawione szczegóły i zakres  wykonanych prac, których utrudnieniem był fakt, że jednostka musiała cały czas realizować bieżące zadania.

W ramach zadania termomodernizacyjnego zostały wymienione kotły parowe opalane paliwem stałym na kotły gazowe o wyższej sprawności energetycznej. Dzięki realizacji projektu zostały ocieplone powierzchnie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów budynku administracyjnego. Modernizacja objęła również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia i przebudowę instalacji CO i CWU. Na budynku penitencjarnym zamontowano instalację fotowoltaiczną o pow. ok. 140 m2 i mocy 22 kW, która od momentu uruchomienia ( maj 2018 r.) do dzisiaj, wyprodukowała 18 500 kWh co dało już kwotę ok. 7 000 zł oszczędności.

Kolejnym zrealizowanym zadaniem był remont więziennej kuchni i zaplecza magazynowego. Celem tego przedsięwzięcia było stworzenie obiektu spełniającego wszelkie kryteria stawiane placówkom zbiorowego żywienia i dostosowanie  kuchni i zaplecza magazynowego do codziennego wydawania 320 posiłków w formie śniadania , obiadu i kolacji.

W ramach powyższego zadania prace remontowe objęły m.in. : montaż instalacji wentylacyjnej opartej na trzech centralach wentylacyjnych z rekuperacją, przebudowę instalacji kanalizacyjnej wraz z podłączeniem jej do zbiornika – separatora tłuszczu, wykonanie nowych instalacji (wody użytkowej i gazowej) uwzględniających zmiany w wyposażeniu kuchni i magazynów, przebudowę pomieszczeń i zmianę ich przeznaczenia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie robót wykończeniowych oraz montaż nowych urządzeń kuchennych.

Wszystkie zrealizowane zadania przyczyniły się do znacznego ograniczenia emisji pyłów i zanieczyszczeń gazowych do środowiska, a budynki należące do służby więziennej spełniają aktualne normy efektywności cieplnej.

Ponadto dzięki realizacji zadań remontowych znacznej poprawie uległy warunki pełnienia służby, stan bezpieczeństwa i higieny pracy, a także warunki odbywania kary pozbawienia wolności przez osadzonych.

Realizacja przedsięwzięcia została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 poddziałanie    1.3.1.

 

Więcej zdjęć

 

 7cb5bcafd2be2319442016d6e6c76cc38f17377f.jpg

 

Tekst i zdjęcia: chor. Tomasz Daniec

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej