Technolog robót wykończeniowych to kurs finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Kursy zawodowe prowadzone przez Służbę Więzienną to szansa na zdobycie umiejętności zawodowych przez skazanych, spośród których wielu posiada jedynie wykształcenie podstawowe bądź nigdy nie pracowało.

Dla dwunastu osadzonych w trakcie trwania części teoretycznej kursu, została przedstawiona wiedza z zakresu aktywizacji zawodowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Program szkolenia objął również przepisy BHP,  podstawy technologii stosowanych w budownictwie, materiałoznawstwo, budowę maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego.

Większość osadzonych biorących udział w kursie znajdzie zatrudnienie na terenie jednostki, a dzięki udziałowi w szkoleniu i podniesieniu tym samym swoich kwalifikacji, będą oni mieli większe szanse po opuszczeniu zakładu karnego na prawidłowy powrót do społeczeństwa.

 

ciąg PO WER i&nbspUE kolor.jpg

 

Tekst i zdjęcia: chor. Tomasz Daniec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej