14 listopada 2019 r. w Zakładzie Karnym w Wadowicach odbyła sie uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w trakcie której nadano wyższe stopnie służbowe oraz wręczono odznaki za zasługi w pracy penitencjarnej.

Podczas uroczystości funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wadowicach otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe oraz odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej", które przyznawane są  funkcjonariuszom lub pracownikom Służby Więziennej wzorowo wykonującym zadania służbowe, przejawiającym inicjatywę w służbie, wyróżniającym się konkretnymi wynikami przy wykonywaniu zadań służbowych oraz wykonującym zadania wymagające szczególnie dużego nakładu pracy. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Włodzimierz Więckowski wręczył również jednemu funkcjonariuszowi wadowickiej jednostki „Odznakę 100-lecia polskiego więziennictwa”. Odznaka ta nadawana jest przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej osobom wyróżniającym się w wykonywaniu obowiązków służbowych, zaangażowanym w kształtowanie postaw patriotycznych, a także promocję Służby Więziennej w społeczeństwie i utrwalającym pozytywny wizerunek Służby Więziennej.

Dyrektor OISW w Krakowie uhonorował również pamiątkową odznaką 100-lecia polskiego więziennictwa Sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie Panią Anetę Mansfeld, Kierownika Muzeum Miejskiego w Wadowicach Marcina Witkowskiego oraz kapelana wadowickiego więzienia o. Ryszarda Stolarczyka.

„Odznaka 100-lecia polskiego więziennictwa”, została ustanowiona z okazji 100 rocznicy utworzenia struktur polskiego więziennictwa oraz Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy odzyskania Niepodległości.

 

Tekst i zdjęcia: chor. Tomasz Daniec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej