Program resocjalizacji w celu ugruntowania postaw społecznie pożądanych.

            W ostatnim czasie w naszej jednostce został uruchomiony program resocjalizacji, pt. „A słońce świeciło i nie wstydziło się”. Program przedstawiając tragedię Auschwitz ma wzbudzić i ugruntować postawy społecznie pożądane, a w tym wypadku postawy tolerancji i szacunku do innych ludzi, kultur i narodowości. Ukazuje do czego może prowadzić rasizm, ksenofobia i  mbrak poszanowania dla drugiej osoby.

W trakcie trwania programu osadzeni uczestniczą w tematycznych wykładach, w prezentacji wystawy na temat  Auschwitz oraz dwóch wyjazdach poza teren jednostki. Pierwszy z nich miał miejsce  8 maja, a  jego celem było Centrum Żydowskie w Oświęcimiu gdzie osadzeni mogli zobaczyć jak żyła  i funkcjonowała przed wojną społeczność żydowska. Drugi wyjazd odbył się 11 maja do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, gdzie uczestnicy programu przekonali się do czego doprowadziło ludzkie zaślepienie, postawa nietolerancji i rasizmu. Realizacja programu "A słońce świeciło i nie wstydziło się" jest możliwa dzięki współpracy Zakładu Karnego w Wadowicach z Centrum Żydowskim i PM Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

 

Tekst : mjr Ryszard Cich

Zdjęcia: st. kpr. Bartłomiej Węgrzyn

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej