W grudniu studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego pod opieką dr Moniki Badowskiej–Hodyr oraz mgr Agnieszki Wróbel-Chmiel w ramach corocznego obozu naukowego obserwowali funkcjonowanie Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych. Przedsięwzięcie było możliwe do realizacji dzięki współpracy tutejszej jednostki z Zakładem Pedagogiki Resocjalizacyjnej rzeszowskiej uczelni.

Zasadniczym celem obozu było wzbogacenie wiedzy studentów w temacie prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach zakładu karnego typu półotwartego.

-Studenci mieli doskonałą możliwość, aby zobaczyć codzienne funkcjonowanie jednostki penitencjarnej typu półotwartego. Również mogli zapoznać się z warsztatem pracy wychowawcy czy terapeuty. - dodaje mjr Adam Nieznański, kierownik Działu Penitencjarnego.

Poza informacjami dotyczącymi oddziaływań resocjalizacyjnych, wiele pytań studentów dotyczyło kwestii związanych z bezpieczeństwem jednostki oraz kwestiami prawnymi regulującymi wykonywanie kary pozbawienia wolności.

-Jesteśmy otwarci na współpracę z uczelniami kształcącymi osoby, które w przyszłości zasilą kadrę jednostek penitencjarnych. W naszym interesie jest to, aby przyszły funkcjonariusz był przygotowany na trud codziennej pracy oraz miał jak najszerszy warsztat. Liczymy, że tegoroczne spotkanie ze studentami nie było ostatnim organizowanym we współpracą z Zakładem Karnym w Uhercach Mineralnych. – podsumowuje mjr Marek Filipowicz zastępca dyrektora tutejszej jednostki.

Tekst: st.szer. Michał Bąk; Zdjęcia: kpt. Artur Więch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej