Podkarpaccy więziennicy wspólnie z innymi służbami mundurowymi wzięli udział w Drodze Krzyżowej w Zwierzyniu.

8 kwietnia br. munudrowi dziesiąty raz wyruszyli w Drogę Krzyżową połączoną z Eucharystią Służb Mundurowych województwa podkarpackiego. Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych płk Waldemar Ciszek, Komendant Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy ppłk Adam Nieznański oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie ppłk Janusz Wańcowiat.

Przedstawiciele poszczególnych służb mundurowych biorących udział w Drodze Krzyżowej reprezentowali: Policję, Wojsko, Wojska Obrony Terytorialnej, Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, Straż Graniczną, Straż Miejską, Krajową Administrację Skarbową, Inspekcję Transportu Drogowego, Związek Harcerstwa Polskiego, Lasy Państwowe, Polski Związek Łowiecki, Państwową Straż Rybacką, Straż Ochrony Kolei oraz członków Przewodników turystycznych Karpaty.

Tradycyjnie modlitwa i rozważania przed każdą stacją prowadzone były przez poszczególne służby. Droga krzyżowa w Zwierzyniu zakończyła się przy grocie z cudownym źródełkiem, gdzie odbyła się msza święta w intencji wszystkich służb mundurowych województwa podkarpackiego koncelebrowana przez biskupa Jana Wątrobę.

 

Tekst i zdjęcia; ppor. Krzysztof Gierula

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej