W dniu 16.12.2022 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Bieszczadzkim Zespołem Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych a Zakładem Karnym w Uhercach Mineralnych.

Celem porozumienia jest m.in. przybliżenie uczniom zasad pracy funkcjonariusza Służby Więziennej, zorganizowanie specjalnych szkoleń, przeprowadzenie prelekcji na temat specyfiki służby w Służbie Więziennej oraz Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, współuczestniczenie w edukacji młodzieży związanej z kształtowaniem postaw obywatelskich, probronnych w tym realizacja szkolenia strzeleckiego w zakresie potrzeb edukacyjnych, patriotycznych oraz prowadzenie zajęć z profilaktyki negatywnych zachowań wśród młodzieży i zachowań przestępczych.

Zajęcia wśród młodzieży będą odnosiły się do wiedzy ogólnej, pozwolą poznać historię i strukturę organizacyjną Służby Więziennej. Natomiast program zajęć z psychologii zostanie przygotowany na podstawie najczystszych problemów, które dotykają obecną młodzież.

Porozumienie podpisał dyrekor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych płk Waldemar Ciszek i dyrektor Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Pan Paweł Germański.

Tekst i zdjęcia. ppor. Krzysztof Gierula

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej