W sąsiadujących z Uhercami Mineralnymi miejscowościach już nikogo nie zaskakuje fakt, że w pracach na rzecz społeczności lokalnej uczestniczą osadzeni. Październik upłynął pod znakiem budowy ogrodu terapeutycznego w Lesku.

Stowarzyszenie Ciepły Wiatr przystąpiło do projektu prowadzonego przez jedną z sieci handlowych, którego celem w wymiarze regionalnym było powstanie przy leskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ogrodu terapeutycznego dostępnego zarówno do młodszych jak i osób starszych. Miejsce to miało stać się swoistą Zieloną Przystanią i tak też zostało nazwane.

Pierwsze prace z udziałem osadzonych realizowane były jeszcze w ostatnich dniach września. Zaś październik upływał już pod znakiem zajęć specjalistycznych realizowanych w ogrodzie. Podsumowanie projektu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych odbyło się 30 października. -Jesteśmy otwarci na dalszą współpracę nie tylko z leską placówką, lecz z innymi podmiotami, których działalność ma charakter prospołeczny czy charytatywny – podsumowuje ppłk Mariusz Kocaj, dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych.

 

st. szer. Michał Bąk

zdjęcia: plut. Damian Jeruzal

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej