Wrzesień to miesiąc szczególny w pamięci każdego Polaka, to czas obchodów rocznic związanych z wybuchem II Wojny Światowej, 17 września-Agresja ZSRR na Polskę oraz wojny obronnej we wrześniu 1939 r.


Wybuch II Wojny Światowej na zawsze zmienił bieg historii całego świata. Polska stała się miejscem, które szczególnie odczuło skutki wybuchu, jak i przebiegu wojny.
W ramach upamiętnienia ważnych wydarzeń z dziejów historii Polski realizowany jest program readaptacji społecznej z zakresu kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych. Głównymi celami programu jest: nabycie przez osadzonych pożądanych umiejętności społecznych, przedstawienie wiedzy historycznej, odkrywanie postaw patriotycznych godnych naśladowania i kształtowanie u skazanych szacunku dla kultury narodowej, godła, hymnu i tradycji oraz zasad demokracji.
Jednym z elementów oddziaływań programu są wystawy i materiały edukacyjne przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej o. Rzeszów, na której w bardzo przystępny sposób przedstawione są najważniejsze wydarzenia września 1939 roku.

Tekst i zdjęcia: ppor. Krzysztof Gierula, IPN o.Rzeszów.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej