„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście..."

Witamy w Służbie Więziennej.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby”. - To słowa roty ślubowania, którą składa każdy wstępujący do służby funkcjonariusz Służby Więziennej.

Nowo przyjętych funkcjonariuszy powitał w trakcie uroczystej odprawy płk Waldemar Ciszek Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych, który w swoim wystąpieniu zwracając się do nowo przyjętych, pogratulował im pozytywnego zakończenia procesu rekrutacyjnego i życzył powodzenia w dalszych etapach szkolenia.

Nowo przyjęci funkcjonariusze podejmą szkolenia, podczas których zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy, pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej, wzbogacą swoją wiedzę na temat oddziaływań resocjalizacyjnych, humanitarnego i praworządnego traktowania osób pozbawionych wolności, sposobów ochrony jednostek penitencjarnych, oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego. Nauczą się również wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Dopiero wtedy, wyposażeni w odpowiednią wiedzę i po adaptacji zawodowej będą przygotowani do pełnienia obowiązków służbowych.

Nabór do służby prowadzony jest w sposób ciągły. W listopadzie 2022 roku do służby w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych wstąpiło 11 funkcjonariuszy

Tekst i zdjęcia: ppor. Krzysztof Gierula

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej