Nadleśnictwo Baligród to kolejny kontrahent, który w ostatnich dniach dołączył do grona zakładów pracy współpracujących z Zakładem Karnym w Uhercach Mineralnych w ramach rządowego programu „Praca dla Więźniów”.

Baligrodzkie nadleśnictwo swoją powierzchnią obejmuje ponad 19 tysięcy hektarów lasów, w skład których wchodzą rezerwaty przyrody: „Cisy na górze Jawor”, „Woronikówka”, ,,Gołoborze” i „Sine Wiry”. Obszar nadleśnictwa znajduje się w otulinie Ciśniańsko-Welińskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. Wśród wymienionych obszarów chronionych nie można pominąć jedenastu pomników przyrody, a wśród nich „Lasumiłę”, bo taką nazwę przyjęła najgrubsza jodła w Polsce. Wymienione obszary o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych powodują wzmożony ruch turystyczny. Baligrodzcy leśnicy wkładają wiele sił i energii, aby wypoczynek na bieszczadzkich szlakach był nie tylko bezpieczny, ale i odbywał się w harmonii z przyrodą. Staraniem Nadleśnictwa Baligród wybudowano wiaty, schrony, ławeczki, oznakowano i zabezpieczono szlaki turystyczne. Zadaniem zatrudnionych skazanych z Zakładu Karnego, będzie utrzymanie szlaków w czystości oraz bieżące remonty i konserwacja „turystycznej” infrastruktury.

Umowę podpisali w dniu 12.10.2021 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Baligród Wojciech Głuszko i Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych ppłk Waldemar Ciszek.

Edukacja

Zatrudnienie skazanych na rzecz Nadleśnictwa Baligród to nie jedyna forma współpracy z Zakładem Karnym w Uhercach Mineralnych. Od kilku lat na terenie naszej jednostki penitencjarnej odbywają się cyklicznie wizyty leśników. Są one również elementem programu readaptacji społecznej „EKO-Gracja”, w ramach którego skazani uczestniczą w licznych prelekcjach i spotkaniach. Teoretyczną część programu prowadzą panowie leśniczowie Kazimierz Nóżka i Marcin Scelina z Nadleśnictwa Baligród, którzy w ostatnim czasie, dzięki popularyzowaniu flory i fauny bieszczadzkich lasów za pośrednictwem mediów społecznościowych, stali się ambasadorami środowiska naturalnego tego regionu Polski. Spotkania z nimi są nieodzownym elementem oddziaływań i wzbudzają wśród osadzonych aktywność i zainteresowanie.

Tekst i zdjęcia; ppor. Krzysztof Gierula

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej