„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Józef Piłsudski

Na zaproszenie Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” oraz Wójta Gminy Olszanica, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych uczestniczyli w uroczystym odsłonięciu pomnika upamiętniającego czterech żołnierzy poległych w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się przy żołnierskich grobach na miejscowym cmentarzu parafialnym. Upamiętniające obchody rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego.


Historia
10 września 1939 roku około godz. 11.00 Batalion Obrony Narodowej „Sanok” dowodzony przez kpt. Tadeusza Kuniewskiego, zajmujący pozycję opóźniającą pod Uhercami Mineralnymi, został zaatakowany przez zmotoryzowany oddział pościgowy „Geiger” z niemieckiej 1 Dywizji Górskiej. Po krótkiej walce batalion został odrzucony z zajmowanej pozycji i rozproszony. W księdze pogrzebowej parafii Uherce Mineralne znajduje się następujący opis tego wydarzenia:
Trzech polskich żołnierzy nieznanego nazwiska, bez dokumentów tożsamości i jeden Michał Wojtasik żołnierz polski Obrony Narodowej 4 kompanii Batalionu Sanok – w wojnie polsko-niemieckiej (w potyczce) stoczonej z nieznaną liczbą żołnierzy niemieckich w wiosce Uherce, trwającej od 11. aż do 3. po południu, dnia 10 września zginęli chwalebną śmiercią za Ojczyznę. Następnego dnia wieczorem przeniesieni na cmentarz przez pracowników plebanii. Pochował ich ksiądz Antoni Ziemba.


Za poległych żołnierzy została odmówiona modlitwa przez ks. wikariusza Tomasza Szajnę, który następnie poświęcił pomnik pamięci poległych żołnierzy. W uroczystościach, oprócz miejscowej ludności, wzięli udział przedstawiciele i delegacje stowarzyszeń oraz organizacji społecznych. Uczestniczyła w nich także licznie zgromadzona młodzież szkolna.
Zakład Karny w Uhercach Mineralnych reprezentowali Zastępca Dyrektora ppłk Marek Filipowicz i ppor. Krzysztof Gierula. Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki kwiatów, zapalono znicze i wysłuchano pieśni patriotycznych.

Tekst: ppor. Krzysztof Gierula

Zdjęcia UG Olszanica

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej