Święto Policji obchodzone corocznie 24 lipca nawiązuje do Ustawy o Policji Państwowej uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 roku.

        103 lata temu swoją działalność rozpoczęła formacja, która w ciągu minionych lat, stojąc na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego zapisała wiele chlubnych kart naszej historii. Święto Policji to czas awansów, nominacji, odznaczeń zarówno samych policjantów, jak i tych, z którymi na co dzień oni pracują. Oprócz funkcjonariuszy uczestniczą w nich przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń i-co najważniejsze-ludzie, którym codziennie służą pomocą polscy policjanci.

Lesko
Tegoroczne obchody Święta Policji odbyły się na placu apelowym leskiej komendy. Komendant Powiatowy Policji w Lesku podinsp. Grzegorz Koczera podczas swojego przemówienia podziękował podległym funkcjonariuszom i pracownikom za codzienne zaangażowanie, oddanie służbie i profesjonalizm, natomiast ich rodzinom za wsparcie w codziennej służbie. Następnie na placu przy Komendzie miał miejsce uroczysty apel, gdzie z udziałem zaproszonych gości wyróżniono zasłużonych funkcjonariuszy Policji oraz wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe.


Ustrzyki Dolne
Podczas uroczystego apelu, który odbył się przed Komendą Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych, funkcjonariusze otrzymali awanse na kolejne stopnie służbowe. Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach mł. insp. Aleksander Szymaszek, który w swoim przemówieniu podkreślił profesjonalizm i zaangażowanie w służbę ustrzyckich policjantów, wskazując na konieczność postępowania przez podległych mu funkcjonariuszy zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej i poszanowania drugiego człowieka. Przekazał wyrazy uznania dla swoich podwładnych, którym życzył wiele radości i satysfakcji ze służby oraz sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych płk Waldemar Ciszek.

Tekst ppor. Krzysztof Gierula

Zdjęcia KPP Lesko i KPP Ustrzyki Dolne
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej