XV OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU

 

27 stycznia przypada 78 rocznica wyzwolenia nazistowskiego obozu w Auschwitz-Birkenau.  W ramach tygodniowych obchodów na terenie podkarpacia zostały zorganizowane prelekcje, wystawy okolicznościowe, wykłady historyków poświęcone zagładzie, stosunkom polsko-żydowskim i kulturze żydowskiej oraz pokazy filmów o tematyce związanej z Holokaustem.

Na terenie naszej jednostki penitencjarnej realizowana była jedna z sesji tygodniowych obchodów. Zaproszeni prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawili swój dorobek zawodowy w pracach pt. Zagłada ludności żydowskiej w Bieszczadach - dr Joanna Potaczek z Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami, oraz wykład pt. Sprawcy mordów na bieszczadzkich Żydach - Barbara Wójcik z Powiatowej  i Miejskiej Biblioteki Publiczna im. prof. E. Wanieka z Ustrzyk Dolnych.

Oprócz Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych uroczystości odbyły się również w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, na Cmentarzu żydowskim w Sanoku, w zbiorowej mogile w miejscu masowej eksterminacji Żydów w Zasławiu, w Turzym Polu i Haczowie, na cmentarzu żydowskim w Dukli oraz miejscach rozstrzelania Żydów w Zarszynie i Nowosielcach.

Obchody upamiętniające ofiary holocaustu odbyły się także w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku. Tam odbyła się sesja pt. Zagłada ludności żydowskiej na terenach okupowanej Polski podczas II Wojny Światowej. Zakład Karny w Uhercach Mineralnych reprezentował Dyrektor jednostki płk Waldemar Ciszek. Natomiast 3 lutego miało miejsce upamiętnienie mordu Żydów na sanockim cmentarzu żydowskim. Na terenie nekropolii okupanci niemieccy zamordowali od 6 tys. Żydów, Polaków i jeńców radzieckich. Zostali oni pochowani w 32 grobach masowych i 17 pojedynczych na terenie cmentarza.  Zostały odczytane i złożone kamienie pamięci z nazwiskami części zamordowanych tam Żydów. W upamiętnieniu uczestniczył zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych ppłk Marek Filipowicz.

Wielokulturowa pamięć dni minionych.

W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych realizowane są oddziaływania resocjalizacyjne opierające się na edukacji historycznej. Co roku osadzeni są obejmowani tą formą oddziaływań. Celem realizacji projektu jest kształtowanie u skazanych postaw otwartości i tolerancji, a także wyposażenie ich w wiedzę na temat mniejszości narodowych i religijnych oraz relacji wynikających z różnorodności zbiorowości ludzkich – tak w przeszłości jak i obecnie. Kontekstem oddziaływań resocjalizacyjnych i środkiem służącym osiągnięciu ww. celów, jest w tym przypadku edukacja historyczna, odnosząca się do wielowymiarowości kulturowej, religijnej i etnicznej.

Tekst i zdjęcia: ppor. Krzysztof Gierula

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej