Konferencja w Pałacu „Biesa” w Olszanicy dotyczyła realizacji Programu „Praca dla Więźniów”

W konferencji udział wzięli: poseł na sejm VIII kadencji Piotr Uruski, Dyrektor PIGB Carpatia Maciej Szewczyk, Z-ca Dyrektora PIGB Carpatia Damian Biskup, Wójt Gminy            Olszanicy Krzysztof Zapała, Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych ppłk Mariusz Kocaj.

Podczas konferencji przedstawiony został plan realizacji robót remontowo-budowlanych na zadanie pn.: „Modernizacja Strefy Inwestycyjnej w Olszanicy” (dawny POM Olszanica). 

Program „Praca dla Więźniów” to zainicjowany przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w 2016 r., oraz realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.
Inicjatywa stworzenia w takim miejscu jak Olszanica tzw. "Przywięziennej strefy pracy” daje możliwości nowych miejsc pracy dla osób cywilnych jak i skazanych. Powstaną nowe hale produkcyjne, które będą prowadzić działalność m.in. w zakresie produkcji plastikowych opakowań, branży ślusarskiej i mięsnej.

Dzięki tej inwestycji docelowo do pracy odpłatnej może zostać skierowanych nawet 150 osadzonych.  Obecnie do pracy już zostali skierowani osadzeni, którzy wykonują prace remontowe i porządkujące tereny pod przyszłe inwestycje.   

Tekst i zdjęcia: mjr Adam Nieznański

   

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej