Przez sześć tygodni Zakład Karny w Uhercach Mineralnych będzie dla studentów III roku penitencjarystyki Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie miejscem praktyk zawodowych.

Jednostka penitencjarna w Uhercach Mineralnych, w chwili powstania uczelni stała się dla studentów SWWS z Warszawy stałą siedzibą do nauki praktycznej, tym razem są to przyszli chorążowie Służby Więziennej. Najmłodsi adepci sztuki penitencjarnej. W programie kształcenia praktycznego szkolenie odbywa się w działach: ochrony, penitencjarnym, kwatermistrzowskim, finansowym, ewidencyjnym, terapeutycznym i na poszczególnych stanowiskach samodzielnych przygotowują się do pełnienia służby. Celem praktyk zawodowych jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności, w szczególności ich wykorzystania w działaniach praktycznych niezbędbych w pracy zawodowej. Celami szkolenia są m.in. poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji służby i pracy oraz podziału kompetencji, procedur, procesu planowania służby i pracy, kontroli w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas zadań służbowych w każdym dziale podczas praktyk doskonale uzupełniły wiedze zdobytą podczas zajęć teoretycznych na uczelni. Jak twierdzi jedna ze studentek- poprzez praktyki w jednostkach penitencjarnych w całym kraju nabieramy doświadczenie, by przygotować się do pełnienia służby, służby trudnej i wymagającej, służby istotnej dla bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Obecnie w naszej jednostce przebywa dziesięciu studentów, na co dzień wykonujących zadania w stałym kontakcie z osadzonymi. W drugiej połowie sierpnia br. rozpocznie się kolejny sześciotygodniowy program praktyk dla grupy studentów podnoszących swoje kwalifikacje i przyuczających się do zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej.

Tekst i zdjęcia: ppor. Krzysztof Gierula


 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej