W obecności Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie płk. Krzysztofa Kulczyckiego oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych płk. Waldemara Ciszka odbyła się roczna odprawa za 2022 r.

 

Kierownicy poszczególnych działów funkcjonujących w jednostce penitencjarnej podsumowali ubiegły rok pracy oraz przedstawili plany na bieżący rok. Pierwszy kwartał każdego roku to okres podsumowania efektów podejmowanych działań przez poszczególne działy w jednostkach penitencjarnych oraz czas planowania kolejnych przedsięwzięć. Każdy z kierowników Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych przedstawił analizę działalności za ubiegły rok oraz omówił plany, założenia i przedsięwzięcia na rok 2023. Miniony rok określono jako dobry i stabilny, oparty na wytężonej pracy całej załogi jednostki. W podsumowaniu płk Krzysztof Kulczycki  podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych za trud i zaangażowanie podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków służbowych.

Tekst i zdjęcia: ppor. Krzysztof Gierula

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej