Służba więzienna po raz kolejny wspiera działalność sanockiego Domu dziecka

14 lat pomocy dla wychowanków sanockiego Domu dziecka


W chwili obecnej w Domu dziecka w Sanoku przebywa 15 dzieci. To placówka usytułowana najbliżej Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych. Kilkanaście lat temu funkcjonariusze Służby Więziennej z uherzeckiej jednostki postanowili, że obejmą wychowanków Domu Dziecka swoją opieką. I dotrzymali słowa – od 14 lat, nieprzerwanie Dom dziecka może liczyć na wsparcie ze strony Służby Więziennej Zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami staramy się wspomagać w codziennej działalności dzieci, które tam przebywają. Potrzeby placówki i wychowanków są zróżnicowane, a funkcjonariusze dbają o to, żeby każdy dostał coś według zainteresowań. W czasie tych kilkunastu lat, dzięki Służbie Więziennej, sanocka placówka została wzbogacona o instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, siłownię, komputery, radioodbiorniki, odkurzacze, dywany, pralki, telewizory i meble, dofinansowaliśmy zimowisko w Polańczyku, a w ostatnim roku zakupiliśmy farby do częściowego odnowienia placówki. Pomoc, na jaką mogą liczyć podopieczni sanockiej placówki wychowawczej, co roku jest inna ale zawsze w okresie gwiazdkowym u dzieci pojawiają się funkcjonariusze z prezentami. Nie inaczej jest i w tym roku. W tym roku zakupione zostanie środki higieny, drobny sprzęt agd oraz jak co roku - paczki niespodzianki. Na ten cel udało się uzbierać kwotę 2200 zł.
Jak pomagamy
Sanocka placówka otrzymuje wsparcie nie tylko materialne. Potrzeby są ogromne, dlatego w latach poprzednich, w celu polepszenia warunków bytowych, przeprowadzono drobne remonty w pokojach, łazienkach, a także odmalowano świetlice i korytarze.
Mamy świadomość, że nie jesteśmy w stanie dzieciom osieroconym podarować rodzicielskiej miłości, bliskości oraz ciepła, ale możemy przynajmniej sprawić, że będzie się im żyło lepiej. Chcielibyśmy, aby pomoc, którą otrzymują od nas, zapewniała godne warunki nauki, spędzania wolnego czasu, rozwijanie pasji i zainteresowań. Akcje pomocowe mają również inny wymiar – resocjalizacyjny. Osadzeni pomagają przygotować prezenty, angażują się w prace remontowe w ośrodku oraz zberają funduszę. To bardzo ważne, żeby odczuli, że ich pomoc jest potrzebna, że przynosi uśmiech i radość tym najbardziej potrzebującym. Czynienie dobra dla innych może działać bardzo wiele – zmienić podejście do własnych czynów i stosunek do świata. To często milowy krok na drodze powrotnej do społeczeństwa.

Przekazując na ręce wychowawców prezenty, Dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych płk Waldemar Ciszek wyraził najwyższe uznanie i poświęcenie dla opiekunów sanockiej placówki. Wychowankom życzył sukcesów w nauce i rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań.

Tekst i zdjęcia: ppor. Krzysztof Gierula

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej