Jak co roku funkcjonariusze Służby Więziennej z naszego regionu odpowiedzieli na apel o wsparcie wystosowany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sanoku. Po raz kolejny do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb funkcjonujących na terenie powiatów bieszczadzkiego, leskiego oraz sanockiego.

Wakacje dla regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w naszym kraju oznaczają mniejszą liczbę krwiodawców. Jednocześnie jest to okres, w którym zapotrzebowanie na krew wzrasta z powodu większej liczby różnego rodzaju wypadków, zwłaszcza w obszarach o charakterze turystycznym. W związku z powyższym niniejszy apel nie mógł pozostać bez odpowiedzi.

12 sierpnia bieżącego roku grupa funkcjonariuszy na czele z dyrektorem jednostki ppłk. Mariuszem Kocajem pojawiła się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sanoku. -Idea oddawania krwi jest bardzo ważna, a dla funkcjonariuszy ma szczególne znaczenie. Jest to także forma służby ojczyźnie – mówi ppłk Kocaj

Dwunasta edycja akcji, w której do tej pory wzięło udział kilkunastu funkcjonariuszy i pracowników tutejszej jednostki trwać będzie do 31 sierpnia.

 

Tekst: st. szer. Michał Bąk

Zdjęcia: mjr Marek Filipowicz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej