Pierwsza pomoc jest niezbędną nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofa naturalna, ale również w zwykłym, codziennym życiu.

Program opracowany i realizowany przez wychowawców Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych. Jego głównym celem jest przygotowanie osadzonych do kształtowania szacunku do zdrowia i życia ludzkiego,  zrozumienia roli i znaczenia pierwszej pomocy, opanowanie zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadkach: omdlenia, zranienia, krwotokach, oparzeniach. Osadzeni wyposażani są w niezbędną wiedzę do celowego i racjonalnego działania w różnych sytuacjach kryzysowych, rozumienia potrzeby i konieczności niesienia pomocy osobom poszkodowanym, opanowania podstawowych umiejętności i co ważniejsze – ćwiczeń praktycznych. Podstawowym szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy objęto grupę 20 skazanych.

Realizując program i szkolenie z zakresu I pomocy przyczynimy się do zmiany statystyk udzielanej  pomocy osobom poszkodowanym przez osoby „cywilne”. Tym bardziej, że zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkiem.

Tekst i zdjęcia: ppor. Krzysztof Gierula

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej