Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – to święto państwowe uchwalone przez Sejm w 2011. Data ta jest nieprzypadkowa ponieważ, 1 marca 1951 roku w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki.


Wrogowie ludu, bandy reakcyjnego podziemia tak nazywała władza ludowa Żołnierzy Wyklętych, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowanie jej ZSRR. Sformułowanie "Zołnierze Wyklęci" powstało w 1993 roku- po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy "Żołnierze Wyklęci - antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944r.", zorganizowanej przez Ligę Republikańską Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorem był Leszek Zebrowski.

Na terenie Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych realizowano szereg przedsięwzięć towarzyszących tym wydarzeniom. Służba Więzienna przeprowadziła wśród osadzonych, wystawy projekcję filmów edukacyjnych i prelekcje, przedstawiające działalności „Żołnierzy Wyklętych” naszego regionu. Obecnie realizowany jest program, który oprócz omawianego święta obejmuję również Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu i 80 rocznice utworzenia Armii Krajowej. Program odwołuje się bezpośrednio do podstaw edukacji historycznej, której celem jest nie tylko nabywanie wiedzy historycznej ale również kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz rozwijanie postawy obywatelskiej i patriotyzmu.

IPN o. Rzeszów

Dzięki współpracy Instytutu Pamięci Narodowej o. Rzeszów z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie, Zakład Karny w Uhercach Mineralnych wzbogacił się o materiały edukacyjne, które są wykorzystywane na okoliczność realizowanego programu readaptacji społecznej i stanowią istotny element przedstawienia ważnych dat z historii naszego kraju.

Tekst i zdjęcia; ppor. Krzysztof Gierula


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej