Z inicjatywy kapelana więziennego, księdza Piotra Buka oraz o. Kazimierza Tyberskiego, skazani uczestniczyli w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Boskiej Kalwaryjskiej.

W czasie pobytu w Sanktuarium skazani mieli możliwość wysłuchać nauk i słowa bożego któremu przewodniczył o. Kazimierz Tyberski

Pielgrzymi - skazani potwierdzają, że udział w takim przedsięwzięciu stanowi głębokie przeżycie duchowe. Wymagania, jakie stają przed mężczyznami pielgrzymującymi na Kalwarię, są wysokie, ale - dzięki temu, że każdy uczestnik idzie do Matki Bożej z jakąś konkretną intencją – można im sprostać.

Pielgrzymka to również szczególny czas dla osadzonych, którzy na tę chwilę opuszczają zakład karny, by wyprosić potrzebne im łaski na nowe życie, jakie zamierzają rozpocząć po opuszczeniu więzienia. W tą pierwszą i na pewno nie ostatnią modlitwę wyruszyło 15 skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym w Uhercach Mineralnych. Uczestnicy pielgrzymki osobiście polecali się opiece Matce Bożej Kalwaryjskiej. Wierzą, że podjęty trud na pewno nie pójdzie na marne.

Pielgrzymka jest jednym z elementów wychowania ku wartościom. Przywrócenie tychże wartości człowiekowi, który uległ demoralizacji, jest niezmiernie ważnym krokiem na drodze do udanej i trwałej przemiany.

Z całą pewnością praca kapelana więziennego w zakładzie karnym przynosi wymierne korzyści osobom przebywającym w jednostkach penitencjarnych. Poprzez oddziaływania duszpasterskie osadzeni mają szansę na odzyskanie szacunku do samego siebie, a przez to na zmianę stosunku do drugiego człowieka. Przemiany, które dokonują się w sferze duchowej pod wpływem posługi kapłana, owocują prawdziwą zmianą. Po raz kolejny okazuje się, że wiara człowieka ma istotne znaczenie dla prowadzonego w zakładzie karnym procesu resocjalizacji.

 

Tekst: mł. chor. Krzysztof Gierula
Zdjęcia: st. kpr. Damian Jeruzal

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej