Od wielu lat Zakład Karny w Uhercach Mineralnych współpracuje z lokalnymi nadleśnictwami. W ostatnich latach skazani pracowali oraz wykonywali liczne przedsięwzięcia wspólnie z placówkami podległymi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Razem dla Bieszczadów
Bieszczady bez wątpienia są jednym z najczęściej wybieranych kierunków turystycznych w naszym kraju. Podczas zeszłorocznych wakacji Bieszczadzki Park Narodowy odwiedziło blisko ćwierć miliona turystów. Przygotowania do sezonu turystycznego rozpoczynają się już wczesną wiosną, a systematycznie do nich włączają się jednostki penitencjarne zlokalizowane Bieszczadach. W bieżącym roku Zakład Karmy w Uhercach Mineralnych podjął współpracę z Nadleśnictwem w Ustrzykach Dolnych, bo w końcu jak w swoim szlagierze śpiewała punkowa wizytówka Bieszczad –KSU, to Ustrzyki to stolica Bieszczad jest. Tam właśnie poza gminą Solina i Cisna trafia najwięcej turystów. 

Holica, cel pieszych wędrówek
W lipcu 2023 roku zakończono wartą blisko 2,5 miliona złotych inwestycję, czyli budowę wieży widokowej na Holicy, nieopodal Ustrzyk Dolnych. Wieża została wykonana w większości z drewna, gdyż założeniem architektów było, aby wkomponowała się w naturalny krajobraz. Bardzo szybko turyści obrali wieżę widokową jako cel swoich pieszych wędrówek, zaś przed miejscowym nadleśnictwem postawiono zadanie, aby przygotować do tego infrastrukturę. W związku z tym nawiązała się współpraca pomiędzy nadleśniczym Maciejem Szpiechem, a dyrektorem Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych płk. Waldemarem Ciszkiem. Osoby pozbawione wolności w ramach współpracy rozpoczęły realizować poszczególne zadanie na rzecz nadleśnictwa, ci zaś włączyli się w ich edukację w zakresie ekologii oraz pielęgnacji dziedzictwa, jakim jest środowisko naturalne Bieszczadów. 

Wyposażamy wiaty na szlakach turystycznych
Współpraca z dnia na dzień nabierała rozpędu. Najpierw prace osadzonych na terenie nadleśnictwa, zaś w okresie zimowym w zakładowych warsztatach osoby pozbawione wolności wykonały ławki oraz stoły, które trafiły do najbardziej obleganych przez turystów miejsc na terenie ustrzyckiego nadleśnictwa. –Sami osadzeni wyszli z inicjatywą, że mogą takie ławki ze stolikami wykonać. Najpierw miało być ich kilka, zaś skończyło się na blisko 20 zestawach – mówi płk Waldemar Ciszek. Oczywiście materiał dostarczyli leśnicy, zaś więziennicy zrealizowali zadanie, bo dział kwatermistrzowski wziął na siebie jego ciężar. Ławki trafiły między innymi pod wieżę widokową w Holicy, a Ci bardziej spostrzegawczy turyści będą mogli na nich znaleźć sygnaturę Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych.

Na tym nie koniec!
Tuż przed majówką, od której tradycyjnie w Bieszczadach zaczyna być tłoczno grupa osadzonych pod okiem wychowawców oraz leśników ruszyła do nieistniejącej już wsi Stebnik, gdzie wykonywali prace na rzecz nadleśnictwa. Porządkowali teren oraz zasadzali nowe drzewa, które niebawem na stałe wkomponują się w krajobraz Bieszczadzkiego Parku Narodowego. –Dziękujemy zakładowi karnemu za współpracę i cieszymy się, że efekty naszej współpracy są widoczne dla mieszkańców oraz rzeszy turystów odwiedzających Bieszczady – podsumowuje nadleśniczy Maciej Szpiech.  

ppor. Michał Bąk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej