W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Olszanicy w dniu 20 maja odbyło się posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Obszaru Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie rozpoczęło się od wystąpienia Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej ppłk. Stanisława Kotuli, który przybliżył nowatorskie spojrzenie na proces resocjalizacji na przykładzie powstającej w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie jednostki penitencjarnej bazującej na norweskim systemie penitencjarnym, której nadrzędnym celem będzie przygotowanie osadzonych kobiet do powrotu do społeczeństwa. Następnie głos zabierali sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Joanna Lewczyńska, kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Krakowie Agnieszka Bogusz oraz dyrektor Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące Maciej Paź, którzy przybliżali tematykę nieletnich sprawców przestępstw.


W dyskusji na temat problematyki współczesnej młodzieży w kontekście popełniania przez nich czynów zabronionych zabierali dr Jolanta Zozula, dr Magdalena Stankowska oraz dr Anna Chmielewska. Swoistym podsumowaniem konferencji były wystąpienia przedstawicieli działów penitencjarnych w zakładach karnych w Przemyślu i Uhercach Mineralnych, którzy odnosili się do oddziaływań, jakimi w warunkach izolacji penitencjarnej obejmowani są młodociani z podziałem na zakłady karne typu zamkniętego oraz półotwartego. W posiedzeniu uczestniczyli dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie, zaś Zakład Karny w Uhercach Mineralnych reprezentował jego dyrektor płk Waldemar Ciszek.


Finalnie należy wskazać, że problem przestępczości osób nieletnich i młodocianych stanowi istotny problem, zresztą niełatwy do rozwiązania, a takie spotkania jak to, które odbyło się w Olszanicy z pewnością pomagają nawiązać w tym zakresie współpracę pomiędzy Służbą Więzienną, a poszczególnymi sądami, co powinno przełożyć się na wspólne działania zmierzające do poprawy obecnego stanu rzeczy.

ppor. Michał Bąk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej