24 lipca br. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Uhercach Mineralnych. W uroczystości m.in. uczestniczyła wiceminister sprawiedliwości Katarzyna Frydrych i gen. Andrzej Leńczuk zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

W obchodach wzięło udział również wielu znakomitych gości, m.in. parlamentarzyści, Pan Piotr Uruski Poseł na Sejm RP i Pan Mieczysław Golba Senator RP, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, dyrektorzy jednostek penitencjarnych, szefowie lokalnych służb mundurowych, przedstawiciele związków zawodowych NSZZFiPW a także duchowieństwo.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta w kościele pw. św. Stanisława biskupa w Uhercach Mineralnych celebrowana przez arcybiskupa diecezji przemyskiej Adama Szala przy udziale kompanii honorowej. 

Po ceremonii nadania jednostce sztandaru, symbolicznym wbiciu pamiątkowych gwoździ oraz dokonaniu wpisów do księgi pamiątkowej nastąpiło poświęcenie sztandaru.

W liście skierowanym do Dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych płk. Waldemara Ciszka Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podkreślił: (…) Taka jednostka, jak Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, jest dowodem na to, że reforma i modernizacja Służby Więziennej ma sens i przynosi dobre efekty. Są Państwo wzorem w trudnym zadaniu aktywizacji zawodowej osadzonych. Dzięki realizowanemu z sukcesem programowi „Praca dla więźniów” przywracają ich Państwo społeczeństwu. Pomagają im Państwo w zdobywaniu umiejętności, które przydadzą się w podjęciu pracy i uczciwym życiu po opuszczeniu zakładu karnego.

Niech nadany sztandar jednoczy wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych w służbie na rzecz bezpieczeństwa Polski i Polaków. Niech przypomina o chlubnej tradycji Straży Więziennej i o jej etosie. Niech daje Wam siłę w codziennej pracy – powiedziała podczas uroczystości wiceminister Katarzyna Frydrych.

Sztandar jest symbolem najważniejszych wartości, miłości do ojczyzny, odwagi, honoru i męstwa – powiedział gen. Andrzej Leńczuk zastępca Dyrektor Generalny Służby Więziennej składając gratulacje funkcjonariuszom z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych - Sztandar, jaki otrzymał Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, to także wyraz prestiżu i szacunku, na jaki zasługuje w społeczeństwie Służba Więzienna – zaznaczył.

                Uroczystości zostały zakończone defiladą pododdziałów funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Podczas trwania uroczystości można było odwiedzić stoisko promocyjne Służby Więziennej, zobaczyć wyposażenie wykorzystywane przez funkcjonariuszy w codziennej służbie, dowiedzieć się o kryteriach naboru do formacji.

Sztandar używany będzie podczas obchodów świąt narodowych i państwowych, uroczystościach o charakterze patriotycznym i religijnym, w czasie wręczania funkcjonariuszom nominacji na wyższe stopnie, wręczania im orderów i odznaczeń.

Opracował: ppor.  Krzysztof Gierula

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej