Półtora wieku walk, krwawych, nieraz i ofiarnych znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości, po długiej, ciężkiej nocy cierpień(…) J.Piłsudski

Z okazji 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości, na terenie Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych realizowane były oddziaływania, które miały za zadanie uczczenie i upamiętnienie tych, którzy przelali swoją krew za naszą wolność.
Pamięci poległym
Co roku osadzeni z okazji święta odzyskania niepodległości dbają o miejsca pamięci narodowej, które znajdują się w pobliżu naszej jednostki penitencjarnej. Cmentarz z I Wojny Światowej usytuowany na wzgórzu „Lachawa” jest miejscem spoczynku ok. 50 ofiar walk Wielkiej Wojny. Prace porządkowe, do których Służba Więzienna skierowała skazanych, polegały na wyczyszczeniu chodnika, wykoszeniu trawy i zakrzaczeń oraz pomalowaniu ogrodzenia. Cmentarz ten to również miejsce, gdzie realizowane są lekcje historii dla uczniów z pobliskiej szkoły.
Ojcowie Niepodległości

Dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej o. Rzeszów na terenie naszej jednostki była możliwość obejrzenia przez osadzonych wystaw poświęconych wydarzeniom 11 listopada 1918 r. pt.; „Ojcowie Niepodległości” oraz „Obrońcy Lwowa” . Wystawa to jeden z tematów realizowanego programu readaptacji społecznej z zakresu kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych „Mój Dom – Moja Ojczyzna”. Program cyklicznie realizowany w rocznice ważnych wydarzeń historycznych dla naszego kraju. Drugim etapem tegorocznych obchodów rocznicowych było uczestnictwo osadzonych w zajęciach i wystawie poświęconej patriotom ziemi bieszczadzkiej w Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków w Myczkowie.

Tekst i zdjęcia: ppor. Krzysztof Gierula

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej