W celu przygotowania do rzetelnego pełnienia obowiązków służbowych nowoprzyjętych funkcjonariuszy opieka i nadzów mentorów jest istotnym elementem na początku kariery zawodowej w Służbie Więziennej


27 lutego 2023 r. w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych mentorzy z zakładów karnych z Jasła, Łupkowa i Przemyśla uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym między innymi nadzoru merytorycznego, realizacji programów wstępnej adaptacji zawodowej, udzielania wsparcia i pomocy podopiecznym.
Opieka mentora ma za zadanie wspieranie w początkowej fazie kariery zawodowej, dlatego mentorzy zostali wybrani z grona doświadczonych funkcjonariuszy z odpowiednim przeszkoleniem zawodowym. Zadaniem mentora jest udzielanie funkcjonariuszowi pomocy, dzięki której może on poczynić znaczny postęp w poznaniu wiedzy zawodowej zawartej w programie szkolenia, poziomie przeszkolenia lub sposobie myślenia i realizacji swoich obowiązków służbowych. Taki model szkolenia nowoprzyjętych funkcjonariuszy przez wyszkolonych w tym celu mentorów realizowany jest w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Tekst i zdjęcia: ppor. Krzysztof Gierula

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej