Promotorzy Lasów Państwowych, a dokładnie z terenu Nadleśnictwa Baligród odwiedzili jednostkę penitencjarną w Uhercach Mineralnych. Kontakt z pracownikami okolicznych Nadleśnictw to stały element współpracy pomiędzy Służbą Więzienną a Lasami Państwowymi.


Leśnicy z Baligrodu, dzięki popularyzowaniu flory i fauny bieszczadzkich lasów za pośrednictwem mediów społecznościowych stali się ambasadorami środowiska naturalnego tego regionu Polski. Panowie Leśniczowie Kazimierz Nóżka i Marcin Scelina są laureatami wielu prestiżowych nagród, a ich najnowszą zdobyczą jest Nagroda im. Dyrektora Adama Loreta przyznawana leśnikom oraz osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju i promocji Lasów Państwowych. Obydwaj Panowie dzięki połączeniu pracy i pasji, walnie przyczyniaja się do tego, że Bieszczady są tak licznie odwiedzane przez turystów. Spotkanie z pionierami medialnej edukacji leśnej to historie, opowieści i anegdoty, które opisują piękno lasów oraz ludzi tu mieszkających. Wśrod barwnych opowiadań nie zabrakło historii „O Leszku”, „O niedźwiedzicy z małymi, która uciekła przed watachą wilków” i „Józefku pszczelarzu”. Praca leśników z Baligrodu uwydatniła się zebraniem dużej ilości materiałów w postaci nagrań, zdjęć i dokumentów, co stało się genezą do powstania dwóch poczytnych książek pt.:"O Niedźwiedzicy z Baligrodu"i „Zanim wyjedziesz w Bieszczady”

Porozumienie

Lasy Państwowe i Służba Więzienna 15 września 2021 r. zawarły porozumienie określające szczegółowo współprace pomiędzy obiema instytucjami, dokument podpisali szefowie Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński i Lasów Państwowych Józef Kubica. Porozumienie koncentruje się na umożliwianiu zatrudnienia osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych przy pracach leśnych. Na szczeblu regionalnym stosowne porozumienie zostało podpisane 21 października 2021 r. Sygnatariuszami umowy byli Marek Marecki, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i ppłk Krzysztof Kulczycki, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie. Oprócz zatrudnienia jednym z elementów współpracy jest także edukacja leśna prowadzona przez pracowników Lasów Państwowych wśród osadzonych na terenach leśnych i w jednostkach penitencjarnych.
Obecna wizyta leśników jest jednym z elementów realizowanego na terenie Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych programu readaptacji społecznej „EKO-GRACJA”

Zatrudnienie

Osadzeni z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych zatrudnieni są na podstawie porozumień od października 2021 r. w dwóch Nadleśnictwach: Baligród i Lesko. Osadzeni wykonują prace porządkowe na szlakach turystycznych, naprawiają uszkodzone ogrodzenia w szkółkach leśnych, sprzątają miejsca parkingowe, a także tam, gdzie jest duże nateżenie turystyczne.

Tekst i zdjęcia: ppor. Krzysztof Gierula

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej