Kurs zawodowy monter dociepleń budynków, nauka praktycznych umiejętności.


Na terenie jednostki penitencjarnej przez 8 dni realizowany był kurs zawodowy monter dociepleń budynków. W szkoleniu uczestniczyło 10 osadzonych. Kurs skierowany był przede wszystkim do osadzonych, którzy wkrótce wyjdą poza mury więzienne, a zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać na rynku pracy. Praktyczna nauka skierowana jest również dla skazanych nieposiadających wykształcenia lub takich, którzy wyrazili chęć udoskonalenia wcześniej zdobytej wiedzy. W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych kursy zawodowe realizowane są w celu podnoszenia umiejętności osadzonych. Są one dostosowywane do poszczególnych grup osadzonych, których ten rodzaj nauki ma objąć. Wymiernym efektem obecnego kursu było wykonanie docieplenia na jednej ze ścian hali produkcyjnej. Całkowity koszt kursu pokryty został ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundzusz Sprawiedliwości .

Tekst i zdjęcia: ppor. Krzysztof Gierula

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej