Droga Krzyżowa Zwierzyń – Myczkowce Funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych

W dniu 23 marca br., odbyła się po raz ósmy Droga Krzyżowa i Eucharystia Służb Mundurowych województwa podkarpackiego, w której udział wzięli Biskup Rzeszowski - Jan Wątroba, Burmistrzowie i Wójtowie okolicznych Gmin, Starosta Powiatu Leskiego, Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych ppłk. Mariusz Kocaj oraz funkcjonariusze OISW w Rzeszowie.
Służby Mundurowe były reprezentowane przez Policję, Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną, Straż Graniczną, Urząd Celny, Inspekcję Transportu Drogowego, Związek Harcerstwa Polskiego, Lasy Państwowe, Polski Związek Łowiecki, Straż Ochrony Kolei oraz członków Stowarzyszenia Karpaty.
Droga Krzyżowa z kapliczkami (stacjami) biegnie z kierunku od wsi do cudownego źródełka. W kościele na terenie Caritas odbyła się msza święta w intencji służb. Funkcjonariusze wykonujący na co dzień trudne zadania służbowe w tym dniu mieli czas modlitwy i zadumy.

 

Tekst: mjr Adam Nieznański

Zdjęcia: mł. chor. Krzysztof Gierula

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej