Jednym z głównym czynników kryminogennych w kontekście populacji osób odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach polskiego systemu penitencjarnego jest bezsprzecznie nadużywanie alkoholu lub od niego uzależnienie. W związku z tym w zakładach karnych skazani obejmowani są specjalistycznymi oddziaływaniami o charakterze terapeutycznym lub profilaktycznym.

Oddział Terapeutyczny w Uhercach Mineralnych
Od 2008 roku w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych funkcjonuje oddział terapeutycznych dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz osadzonych młodocianych. Rocznie oddziaływaniami terapeutycznymi objętych pozostaje około 200 osadzonych. W samym pierwszym kwartale bieżącego roku blisko 1200 osadzonych ukończyło we wszystkich jednostkach penitencjarnych w Polsce terapię alkoholową, co wskazuje jak istotnym oddziaływaniem skierowanym do osób pozbawionych wolności jest właśnie udział w terapii uzależnień, która notabene prowadzą wykwalifikowani terapeuci. –Staramy się, aby terapia nie kończyła się w momencie wycofania skazanemu systemu terapeutycznego i sporządzenia przez zespół terapeutyczny opinii, dążymy do tego, żeby osoby uzależnione miały nadal kontakt z terapeutami lub uczestniczyły w szeroko rozumianych oddziaływaniach post-terapeutycznych – mówi mjr Piotr Kijowski, kierownik działu terapeutycznego. 

Oddział z charakterem
W związku z tym personel Oddziału Terapeutycznego wykracza poza realizację programu terapeutycznego zapraszając na spotkania wiele osób, które dzieli się z osobami pozbawionymi wolności swoimi doświadczenia i przemyśleniami z zakresu uzależnień. W ostatnich latach oddział odwiedzali między innymi muzycy, aktorzy i pisarze. Wśród nich byli między innymi Lech Dyblik, Andrzej Stasiuk czy Arkadiusz Zawiliński. Każdy z nich spotykał się z osadzonymi i poświęcał im swój czas, co zdecydowanie wpisuje się w oddziaływania o charakterze resocjalizacyjnym. –Jesteśmy pozytywnie nastawieni do osób z poza jednostki penitencjarnej, które decydują się prowadzić oddziaływania resocjalizacyjne lub wspomagać nas przy ich realizacji – dodaje ppłk Marek Filipowicz, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych.

Terapeutyczny rap
Jedną z osób, która od kilku lat spotyka się z osobami uzależnionymi od alkoholu jest Marcin Tyburczy. Życiorys muzyka można traktować w dwóch odsłonach. Najpierw narkotyki, kradzieże, rujnowanie własnego zdrowia, by następnie stanąć na własne nogi i stworzyć autorski projekt przeciwdziałaniu uzależnieniom, a co ważna pomagać innym, którym pomoc jest najbardziej potrzebna. –Mój dom jest otwarty na osoby potrzebujące. Każdy z was opuszczając zakład karny może zwrócić się do mnie o pomoc i nie odmówię wam jej, gdyż kiedyś ktoś pomógł mnie – mówił do skazanym podczas swojego kwietniowego występu Tyburczy. Koncert i świadectwo muzyka spotkało się z pozytywnym odbiorem przez osoby pozbawione wolności. –To pokazuje, że takie oddziaływania mają sens i są jak najbardziej potrzebne – podsumowuje ppłk Filipowicz.


ppor. Michał Bąk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej