W dniu 26 kwietnia 2018 roku z incjatywy wychowawcy ds. kulturalno - oświatowych i sportowych osadzeni z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sadzimy 1000 drzew na minutę”. Organizatorem ogólnopolskiej akcji Były Lasy Państwowe, a przedsięwzięcie nadzorowane przez przez Nadleśnictwo Lesko. Posadzono kilkaset jodeł.
Przed przystąpieniem do działań praktycznych osadzenie przeszli krótkie szkolenie odnośnie nasadzeń i przygotowaniu podłoża pod nowe sadzonki oraz o roli lasów, pogadankę wygłosili Pan Bronisław Chytła Leśniczy oraz Pan Podleśniczy Wiesław Kapral z Leśnictwa Gruszka .
Akcja nasadzeń jest z jednym z elementów współpracy na mocy podpisanych porozumień jakie Zakład Karny w Uhercach Mineralnych zawarł z Nadleśnictwem Lesko.

Tekst, zdjęcia: mł. chor. Krzysztof Gierula

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej