Studenci SWWS w Warszawie na praktykach w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

 

Jednostka penitencjarna z Uherzec Mineralnych to jedna z dziesięciu w Polsce, która uczestniczy w ramowych szkoleniach dla studentów służby kandydackiej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości z Warszawy

W ramach programu Kliniki Penitencjarnej funkcjonariusze tutejszej jednostki penitencjarnej dzielą się ze słuchaczami doświadczeniem i wiedzą. Projekt kliniki penitencjarnej ma na celu przybliżenie przyszłym adeptom uczelni, praktycznych umiejętności pracy z osadzonymi, poznanie specyfiki jednostki penitencjarnej oraz obowiązków funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także zapoznanie ze sposobem prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w warunkach zakładu karnego.

Tekst i zdjęcia, ppor Krzysztof Gierula

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej