Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych już po raz czwarty był gospodarzem IV Forum Zawodowców.

15 marca w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych już po raz czwarty zorganizowano Bieszczadzkie Forum Zawodowców, w których uczestniczyli uczniowie powiatów bieszczadzkiego i leskiego.

Służbę Więzienną w wyjątkowym dniu dla wielu młodych i niezdecydowanych jaki kierunek kształcenia wybrać, reprezentował Zakład Karny w Uhercach Mineralnych i Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy. Na specjalnie przygotowanym stoisku przedstawiono prezentację multimedialną, broszury informacyjne oraz ubiór i środki, którymi na co dzień funkcjonariusze naszej formacji się posługują. Na naszym stoisku nie zabrakło szerokiej oferty i informacji promującej Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

W IV Forum zawodowców uczestniczyły także inne formacje na co dzień współpracujące z placówką oświatową organizującą Forum. Zakład Karny w Uhercach Mineralnych jest aktywnym uczestnikiem w życiu codziennym tejże szkoły. Od ponad roku cyklicznie prowadzona jest m. in profilaktyka negatywnych zachowań wśród młodzieży, a w ostatnim czasie nasza współpraca została udokumentowana stosownym porozumieniem. Szkoła została włączona również w ogólnokrajowy program, prowadzony przez naszą jednostkę penitencjarną „W Służbie Prawu”.

Tekst: ppor. Krzysztof Gierula

zdjęcia: ppor. Krzysztof Gierula, BZSZ Ustrzyki Dolne

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej