W miesiącu kwietniu na terenie całego kraju organizowane są lokalne happeningu oraz wszelakiego typu przedsięwzięcia związane z Dniem Ziemi. Przeważnie samorządy decydują się na akcje związane ze sprzątaniem swojego obszaru. Na taki ruch zdecydowały się bieszczadzkie gminy.

Resocjalizacja ma wiele form
W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych od wielu lat realizowany jest program z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych Eko-Gracja. W swoich założeniach ukierunkowany jest na pogłębianie świadomości potrzeby dbania o przyrodę i wdrażania konkretnych działań, których celem jest troska o najbliższe otoczenie. Po zakończeniu części edukacyjnej osoby pozbawione wolności, w ramach zajęć poza terenem zakładu karnego wykonują zadania w ramach szeroko rozumianej działalności ekologicznej. W związku z powyższym potrzeba lokalnych samorządów związana z kwietniowym Dniem Ziemi bez wątpienia wpisała się w zakres oddziaływań o charakterze resocjalizacyjnym.

Współpracujemy z samorządami 
W ramach współpracy z urzędami gminy Solina i Olszanica w miesiącu kwietniu osoby pozbawione wolności wykonały prace porządkowe na terenie Polańczyka, Wańkowej, Uherzec Mineralnych i Olszanicy. –Jako społeczność zakładu karnego chcemy aktywnie włączać się do działań podejmowanych przez najbliższe nam samorządy. Poza tym, że płacimy tam podatki, to przede wszystkim mieszkają tam nasi funkcjonariusze i pracownicy. W związku z tym ta współpraca stanowi dla nas fundament, na którym budujemy przyszłość jednostki – mówi płk Waldemar Ciszek, Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych. W pracach porządkowych uczestniczyło łącznie 32 osoby pozbawione wolności. 

Pomagamy i nadal będziemy to czynić!
Corocznie program Eko Gracja w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych kończy ponad 100 osadzonych, którzy poza uzyskaną wiedzą teoretyczną z zakresu postaw proekologicznych, wykonują szereg zadań istotnych dla środowiska lokalnego. W przeszłości to właśnie osadzeni usuwali skutki nawałnic, tak jak choćby w Gminie Bukowsko, czy pielęgnowali rezerwat przyrody Bobry w Uhercach Mineralnych. –Jesteśmy otwarci na potrzeby samorządów jak i organizacji pozarządowych, dla których trosko o środowisko naturalne Bieszczadów jest priorytetem – dodaje płk Waldemar Ciszek. Już w najbliższym czasie w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych planowane są kolejne działania proekologiczne. 

ppor. Michał Bąk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej