Kolejny etap zajęć edukacyjnych podnoszących wiedzę historyczną wśród osadzonych w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.


Projekt naukowo dydaktyczny „Edukacja historyczna w służbie resocjalizacji”, realizowany jest w jednostkach penitencjarnych na mocy porozumienia Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie.

Tegoroczna edycja zajęć edukacyjnych odbywała się w Baligrodzie, miejscowości, w której znajduję jeden z najstarszych bieszczadzkich cmentarzy żydowskich. Celem zajęć było zaznajomienie osadzonych z wielokulturową specyfiką Baligrodu i jego przedwojennych mieszkańców oraz otworzenie się ich na szacunek dla drugiego człowieka bez względu na jego inność religijną i narodowościową.
Prelekcja na temat przedwojennej ludności żydowskiej tego miasteczka odbyła się na cmentarzu żydowskim. Autorem i przewodnikiem przekazywanych treści była Pani dr Joanna Potaczek – Dyrektor Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami. Drugim etapem realizowanego projektu było porządkowanie cmentarza z zalegających śmieci i usunięciu zakrzaczeń.

Tekst i zdjęcia: ppor. Krzysztof Gierula

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej